WYSIWYG Web Builder
EN
ODBORNÉ-TECHNICKÉ PREKLADY
Rýchlo - Spoľahlivo - Kvalitne
Viac ako 10 ročná prax vykonávania
odborných technických prekladov v oblasti
elektrotechnika, energetika, spotrebná
elektronika, multimédiá, technické
dokumentácie a návody na použitie.Zabezpečujem preklady a korektúry
do slovenského jazyka z:
- Anglického jazyka
- Českého jazyka
- Poľského jazyka
- Ruského jazyka

Môj ŽIVOTOPIS


Kontakt:
Ing. Miroslav Benian
e-mail: i n f o @ b e n i a n . s k
mobil: 0 9 0 8 / 5 2 5 1 2 3

NEVYKONÁVAM SÚDNE/ÚRADNÉ PREKLADY.
REGISTER SÚDNYCH PREKLADATEĽOV NÁJDETE
TU.